Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Budżet
Miasta Płocka
na 2019 rok

 

Uchwała budżetowa

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2019 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta Płocka na 2019 rok

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku

Załącznik Nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Załącznik Nr 9 - Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

Załącznik Nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

 

Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2019 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu 

Omówienie planowanych dochodów gminy i powiatu z poszczególnych źródeł

Opis dochodów budżetu na 2019 rok

Omówienie planowanych wydatków majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2019

 

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2019 rok

1. Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Plany finansowe samorządowych instytucji kultury

Charakterystyka zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

 

2. Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

 

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Budżet Miasta Płocka na 2019 rok
data publikacji: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 10:15
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 10:40 -> historia zmian  (13)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 943

Stopka